Hvordan sier man hei på gresk?

Læring Gresk
Viktige uttrykk Κύριες εκφράσεις
1 Hei! Καλημέρα kaliméra
2 God kveld Καλησπέρα kalispéra
3 Ha det Αντίο adío
4 Vi ses senere Τα λέμε αργότερα ta léme argótera

Hva betyr hei på fransk?

Bonjour betyr ”god dag” og brukes for å si ”hei” og ”hallo” på dagtid. Til venner og familie kan man også si salut eller coucou for et mer uformelt ”hei”.

Hva heter Hei på gresk?

Med disse greske frasene blir Hellasferien litt morsommere
Hei/Hallo Yassas
God morgen/God dag Kalimera
God ettermiddag/God kveld Kalispera
Takk Efharistå
Unnskyld meg Signomi

Hvordan sier man hei på gresk? – Related Questions

Hva betyr Yamas?

Hva betyr yamas på gresk? og egentlig betyr det (skål) for helsen vår.

Hva betyr hei på russisk?

Добрый день [ Dobryj den ] Hei!

Hva er Kalimera?

Kalimera er ett gresk ord som betyr «God morgen».

Hva heter den greske bokstaven Y?

Ypsilon er den 20. bokstaven i det greske alfabetet (Υ, υ).

Hva heter det greske alfabetet?

Det greske alfabetet er alfabetet som brukes til å skrive gresk. Ordet alfabet kommer fra de to første bokstavene i det greske alfabetet; alfa og beta. Siden 9. årh.

Gresk.

Det greske alfabetet
Β β Beta Ξ ξ Ksi
Γ γ Gamma Ο ο Omikron
Δ δ Delta Π π Pi
Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho

Hvordan uttales omikron?

I moderne gresk (nygresk) er uttala av omega og omikron lik, og dei læt om lag som norsk å (IPA-lydskrift: o̞).

Hvem har æ ø Å i alfabetet?

De tre siste bokstavene i alfabetet er Æ, Ø og Å. Denne trioen tilsvarer det svenske alfabetets Å, Ä, og Ö, men i en annen rekkefølge. Bokstavene Æ og Ø ble introdusert allerede i det latinske alfabetet, selv om bruken av den sistnevnte var begrenset.

Hvilke land har æ ø Å i alfabetet?

I dag brukes den bare i dansk, norsk, islandsk og færøysk.

Har Finland æøå?

Bokstaven Ä finnes i tysk, svensk, finsk, estisk, slovakisk og skoltesamisk, der den er en vokallyd. I finsk er den alltid [æ]; i svensk og estisk varierer den mellom [ æ] og [ ɛ], for eksempel i de svenske ordene här [ hæ:r] og vägg [ vɛ:g].

Har svenskene æøå?

Dansk er det som vanlig ikke noe problem med i skrift (da er det som kjent verre med talemålet) – moderne dansk har nøyaktig samme rekkefølgen på de tre siste bokstavene som norsk, nemlig Æ – Ø – Å. Svensk har derimot Å – Ä – Ö!

Hvorfor har vi Æ ø og å?

Kort sagt har vi æ, ø og å for å gje att lydar i norsk talemål. Vi har alfabetet vårt frå latin, men dei nordiske språka har fleire vokalar enn latin hadde, og det latinske alfabetet vart difor tilpassa lydsystemet vårt alt i mellomalderen.

Hvorfor har Norge æøå?

I norsk og dansk blir brukt Æ, Ø og Å i tillegg til dei vanlege 26 latinske bokstavane. Æ og Ø har vore i bruk i nordiske språk frå mellomalderen, medan Å har komme til seinare. Verken Æ eller Ø har oppstått i Norden; begge desse teikna er brukte i latinsk tekst.

Hvordan sier man å på svensk?

Bokstaven Ä finnes i tysk, svensk, finsk, estisk, slovakisk og skoltesamisk, der den er en vokallyd. I finsk er den alltid [æ]; i svensk og estisk varierer den mellom [ æ] og [ ɛ], for eksempel i de svenske ordene här [ hæ:r] og vägg [ vɛ:g].

Hvilke språk har Æ Ö å?

I forma Ö, ö representerer ¨ eller ʹʹ ein liten gotisk e skriven ovanfor bokstaven. Ø er ein halvtrong, fremre, runda vokal. Teiknet o med strek gjennom blir brukt på norsk, dansk og færøysk, medan svensk, islandsk, estisk, finsk, tysk, ungarsk og tyrkisk skriv ö.

Leave a Comment