Hvordan telle opp antall i Excel?

Bruk ANTALL-funksjonen til å hente antall oppføringer i et tallfelt som er i et område eller en matrise med tall. Du kan for eksempel angi følgende formel for å telle tallene i området A1:A20: =ANTALL(A1:A20). I dette eksemplet er resultatet 5, hvis fem av cellene i området inneholder tall.

Hvor mange hvis i Excel?

I Excel kan du neste opptil 64 HVIS funksjoner. Dermed kan du teste en annen betingelse når den første testen var SANN eller USANN.

Hvordan telle ord i Excel?

Hvis du vil telle antall ord i en celle der ordene er atskilt med et mellomrom, gjør du følgende:

Hvordan telle opp antall i Excel? – Related Questions

Hvordan telle unike verdier Excel?

Telle antall unike verdier ved hjelp av et filter
 1. Merk celleområdet, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabell.
 2. Klikk Avansert i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.
 3. Klikk Kopier til en annen plassering.
 4. Skriv inn en cellereferanse i Kopier til-boksen.
 5. Merk av for Bare unike poster, og klikk OK.

Hvis Formel mellom to verdier?

Bruk HVIS-funksjonen, en av de logiske funksjonene, for å returnere én verdi hvis en betingelse er sann, og en annen verdi hvis den er usann. Eksempel: =HVIS(A2>B2;”Over budsjettet”;”OK”) =HVIS(A2=B2,B4-A4,””)

Hvordan summere ord i Excel?

SUMMERHVIS-funksjonen i Excel returnerer summen av celler som oppfyller en enkelt betingelse. SUMMERHVIS kan brukes til å telle celler som inneholder dato, tall og tekst.

Hvordan få all tekst i en rute i Excel?

Hvis du skal begynne en ny linje med tekst på et bestemt punkt i en celle:
 1. Dobbeltklikk cellen der du vil sette inn et linjeskift. Tips!: Du kan også merke cellen og deretter trykke F2.
 2. Klikk i cellen der du vil sette inn linjeskiftet, og trykk ALT+ENTER.

Hvordan få strek gjennom ord?

Bruke eller fjerne dobbel gjennomstreking
 1. Merk teksten du vil formatere.
 2. Gå til Hjem, og velg dialogboksvelgeren Skrift. , og velg deretter Skrift-fanen.
 3. Velg Dobbel gjennomstreking.

Hvordan få avsnitt i Excel?

Hvis du vil legge til mellomrom mellom linjer eller avsnitt med tekst i en celle, bruker du en hurtigtast til å legge til en ny linje.

Hvordan legge til rullegardinliste i Excel?

Opprette en rullegardinliste
 1. Merk cellene du vil skal inneholde listene.
 2. Klikk datavalidering på båndet > datavalidering.
 3. Angi Tillat til liste idialogboksen.
 4. Klikk i Kilde, skriv inn teksten eller tallene (atskilt med komma, for en kommadelt liste) du vil bruke i rullegardinlisten, og klikk OK.

Hvordan bruke avsnitt?

Avsnitt tjener til å ordne teksten og skape god oversikt over stoffet. Generelt bør man sette avsnitt når man er ferdig med noe som naturlig hører sammen, og begynner på noe nytt. En enkel og god avsnittsmodell finner du hos Skrivesenteret.

Hvordan summere flere rader i Excel?

Hvis du trenger å summere en kolonne eller rad med tall, kan du la Excel gjøre det for deg. Merk en celle ved siden av tallene du vil summere, klikk på Autosummer på Hjem-fanen, og trykk deretter på ENTER, så er du ferdig.

Hvordan finne Sirkelreferanser i Excel?

Hvis du ikke finner feilen, klikker du Formler-fanen, klikker pilen ved siden av Feilkontroll, peker på Sirkelreferanser og klikker deretter første celle i undermenyen.

Hvordan summere en hel kolonne i Excel?

Du kan gjøre dette ved å skrive inn i kolonnen rett til høyre for tabellen, og Excel vil automatisk utvide tabellen for deg. I dette eksemplet opprettet vi en ny kolonne ved å skrive inn «Totalsum» i celle D1. Du kan også legge til en tabellkolonne fra Hjem-fanen.

Hva er Vlookup på norsk?

Hva er Vlookup på norsk? Vlookup (Vertical lookup) ernorsk “Finn Rad” og det er en matematisk funksjon i Google Sheet / Excel som gjør at du svært enkelt kan søke gjennom en eller flere kolonner i store regneark for å finne informasjonen du er på utkikk etter!

Hvordan bruke Xlookup Excel?

XLOOKUP-funksjonen søker i et område eller en matrise, og returnerer deretter elementet som tilsvarer det første samsvaret det finner. Hvis det ikke finnes noen treff, kan XOPPSLAG returnere det nærmeste (omtrentlige) treffet. *Hvis den utelates, returnerer XOPPSLAG tomme celler den finner i lookup_array.

Hva betyr #navn i Excel?

Viktig!: Feilen #NAVN? feilen betyr at noe må korrigeres i syntaksen, så når du ser feilen i formelen må du løse den. Ikke bruk feilbehandlingsfunksjoner som IFERROR for å maskere feilen. For å unngå skrivefeil i formelnavn bruker du formelveiviseren i Excel.

Hvordan sette inn symboler i Excel?

Plasser markøren i filen på stedet der du vil sette inn symbolet. Gå til Sett inn > symbol. Velg et symbol, eller velg Flere symboler. Rull opp eller ned for å finne symbolet du vil sette inn.

Leave a Comment