Hvorfor er diesel dyrere enn bensin i Norge?

Vanligvis ligger bensinprisen noen knepp over dieselprisen. Det har nå snudd over store deler av landet. – Dieselprisen er høyere enn bensinprisen nå fordi innkjøpsprisen på ferdigraffinert diesel har økt mer enn innkjøpsprisen på ferdigraffinert bensin, sier kommunikasjonssjef i Circle K, Knut Hilmar Hansen.

Hvilket land har billigst bensin?

Ungarn er billig-landet

Men du skal faktisk ikke så langt vekk for å finne priser på USA-nivå. Ungarn har Europas laveste bensinpriser nå med 12,59 kroner literen.

Hvorfor er diesel dyrere enn bensin i Norge? – Related Questions

Hvor mye koster bensinen i USA?

USA – bensinpriser: Prisoversikten er for perioden 26-september-2022 til 02-januar-2023. Den gjennomsnittlige prisen for denne perioden er 1.01 (U.S. Dollar), med en minimal verdi på 0.89 (U.S. Dollar) d. 02-januar-2023 og en maksimal verdi på 1.09 (U.S. Dollar) d. 10-oktober-2022.

Hva koster bensinen i Tyskland?

Dette koster bensinen i utlandet
Land Valuta Diesel
Estland EEK 14.30
Finland EUR 1.013
Frankrike EUR 1.034
Tyskland EUR 1.085

Hvor mye kostet bensin i 1980?

I 1980 var årslønna 86.300 kroner mens bensinen kostet 3,63 kroner pr. liter.

Hvor mye kostet bensin i 1982?

Thomas er det vanligste guttenavnet, den billigste rødvinen koster 27 kroner, en liter bensin koster 4,50 og en liter brus 8 kroner. En krone er verd 15 øre i forhold til 1950.

Hvor mye kostet bensin i 1990?

I 1990 hadde gjennomsnittlig årslønn steget til 186.700 kroner mens bensinen kostet 5,61 kroner pr. liter.

Hva kostet en liter bensin i 1975?

Hvorfor? For 30 år siden kostet en liter bensin (95 oktan) 2,04 kroner. I 2004 var gjennomsnittlig listepris 9,66 kroner. Tilsvarende tall for diesel var 0,83 kroner i 1975, og 8,71 kroner i 2004.

Hva kostet bensinen i 2000?

– I 2000 kostet én liter bensin 9,98 kroner.

Hva kostet bensin i 2002?

I 2002 og 2003 var prisene rekordlave, med henholdsvis 9,85 og 9,86 kroner literen i årsgjennomsnitt, dersom en ser bort fra prisene før 1995. I 1987 var for eksempel bensinprisen 7,87 kroner, juster for inflasjon.

Hva kostet 1 liter bensin i 1970?

I 1970 kostet en liter bensin 1,24 mens en liter mjølk kostet 1 kr og 40 øre. En trikkebillett i Oslo kostet 1 krone. I dag koster bensinen 11 kroner, mjølka 11.50 og trikkebilletten 30 kroner. Bensinprisen har altså steget mindre enn mange andre varer.

Når passerte bensinprisen 10 kr?

– Oppgang i internasjonale priser

Den veiledende prisen på over 10 kroner literen er den høyeste siden juni 2001. – Prisøkningen skyldes en oppgang i de internasjonale bensinpriser den senere tiden, sier informasjonssjef Per Anders Owren i Shell til TV 2 Nettavisen.

Hvor kommer bensinen i Norge fra?

All bensin og diesel i Norge kommer fra et knippe anlegg. Disse deles mellom de forskjellige bensinstasjonene. Norges største oljeraffineri, Statoils anlegg på Mongstad, er ett eksempel. Her kommer det tankbiler fra alle bensinkjedene og tapper bensin fra samme depot.

Er Norge selvforsynt med drivstoff?

Norge importerer nesten alt drivstoffet vi bruker, og har ikke kapasitet til å lage nok selv. Til tross for energikrise i Europa avviser regjeringen at vi kan gå tomme.

Leave a Comment