Hvorfor fyrverkeri i Kristiansand?

Kristiansand kommune markerer nasjonaldagen 17. mai med blant annet salutter og fyrverkeri fra Odderøya. Kommunen har forståelse for at det befinner seg mange flyktninger i bybildet som kan assosiere lyden fra salutter og fyrverkeri med traumatiske opplevelser i hjemlandet.

Hvor går borgertoget Kristiansand?

Borgertoget går følgende rute:

Torvet – Kirkegata – Skippergata – Elvegata – Tordenskjolds gate – Kristian IVs gate – Markens gate – Kongens gate – Tresse.

Når er 17 mai toget ferdig?

Barnetoget starter 10:00 fra hovedporten til Akershus festning, og avsluttes på Rådhusplassen rundt 13:30. Første stopp i barnetoget er klokken 10:15 når 17.

Hvorfor fyrverkeri i Kristiansand? – Related Questions

Hva het Kristiansand før?

Kristiansand, tidligere Christianssand, er en by i Vest-Agder. Den er i dag administrasjonssenter for Kristiansand kommune. Byen ble grunnlagt 15. juli 1641 av Christian IV, og var lenge Agders eneste kjøpstad.

Hvem lagde Kristiansand?

Kristiansand ble grunnlagt i 1641 av Christian 4. Den ble anlagt som en typisk renessanseby kjennetegnet av sitt strengt rettvinklede gatenett.

Hvor mange i Kristiansand?

Tettstedet Kristiansand hadde 64 913 innbyggere per 1. januar 2021. Byen er oppkalt etter Christian IV.

Når er borgertoget i Drøbak?

17. mai i Drøbak og Frogn 2022.

Hva skjer i Drøbak 2022?

Hva skjer i Drøbak og Frogn?
mandag 28. november 2022
fredag 2. desember 2022
fredag 02 des. Nissejakt i Julebyen Drøbak Nissejakten
fredag 02 des. Julemarked Vestbyveien 91, Drøbak
fredag 02 des. 00:00 Refuse to Stay Silent: Stop Violence against Women Worldwide Avistegnernes Hus

Hvorfor heter det Drøbak?

Drøbak (av norrønt Drjúgbakkr, «den dryge bakken») er en tidligere kjøpstad, nå by på østsiden av Drøbaksundet.

Hva er Drøbak kjent for?

Drøbak blir gjerne kalt «badebyen», dette fordi byen har mange strender og var i gamle dager et populært badested for Oslobeboere. Av strender i Drøbak er det verdt å nevne: Badeparken, Parrstranda, Torkildstranden og Skiphelle.

Hva kaller man folk fra Drøbak?

Innbyggjarnamn
Kommune/område Fylke/område
drøbakianar/-er Drøbak Akershus
drøbaking Drøbak Akershus
dyrøyværing Dyrøy Troms
dønnværing Dønna Nordland

Hvor dyp er Drøbaksundet?

som danner grense mellom Ytre- og Indre Oslofjord. Drøbaksundet er den smaleste delen av Oslofjorden. Berggrunnen består av kambrosiluriske skifre som tilhører Oslofeltet. Drøbakterskelen er ei grunne som begrenser vannsirkulasjonen i Indre Oslofjord, siden vanndypet i Drøbaksundet er bare 19 meter.

LES OGSÅ  Is Mercedes CLA a good car?

Hvor får Drøbak vann fra?

Kilde. Kilden til Frogn kommunes vannforsyning er Glitrevann, som ligger i Finnemarka på vestsiden av Oslofjorden. Glitrevann leverer godt og sikkert drikkevann til eierkommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, samt Frogn og deler av Sande.

Når åpnet Smia Drøbak?

Torsdag 8. september var det snorklipping, taler og høytidelig åpning av Smia, Frogn kommunes nye flerbrukshus. Og til helgen inviteres hele Frogns befolkning til åpen dag i vår nye storstue Smia, slik at alle som ønsker det kan gjøre seg kjent i flerbrukshuset.

Hvor kommer vannet i Kristiansand fra?

Tronstadvannet er en innsjø sørvest i Songdalen i Kristiansand kommune i Agder. Vannet er en oligotrof og meget dyp innsjø, med lite gruntvannsområder. Vannet er regulert som drikkevannskilde for Kristiansand..

Hvor varmt er det i vannet i Drøbak?

Hittil i dag
Høyeste lufttemperatur 0.3°C 00:12:11
Høyeste vindhastighet 6.7 m/s (332°) 03:16:31
Gjennomsnittlig vindhastighet 2.4 m/s
Høyeste vanntemperatur 7.8°C 00:00:03
Laveste vanntemperatur 7.2°C 01:37:41

Hvor varmt bør det være for å bade?

Fra 17-18 grader kan man kalle vannet behagelig (slik at det vil kjennes ganske varmt fra den andre gangen man går uti), men skikkelig varmt er det kanskje ikke før det når 19-20 grader og oppover.

Hvor mange grader i vannet Kristiansand?

11.3°C. I dag er vanntemperaturen i Kristiansand 10.7°C. Generelt er denne vanntemperaturen uakseptabel for svømming.

Leave a Comment