Ka navn?

Et jentenavn av vietnamesisk opprinnelse. Ka var på sitt mest populære i 1990. Betydning: vietnamesisk:’sjel, ånd’. Et guttenavn av vietnamesisk opprinnelse.

Er Hennie et jentenavn?

Et jentenavn av gotisk opprinnelse. Hennie var på sitt mest populære i 2014 og er for tiden på 130. plass på listen over jentenavn i Norge. Betydning: gotisk:husets herre (og over 120 har Hennie som etternavn i N), navnebruken øker litt.

Er vilje et jentenavn?

Et jentenavn av nylaget opprinnelse. Vilje var på sitt mest populære i 2013 og er for tiden på 170. plass på listen over jentenavn i Norge.

Ka navn? – Related Questions

Er fryd et jentenavn?

Et jentenavn av norrøn opprinnelse. Fryd var på sitt mest populære i 2006. Betydning: norrøn:fred, evt fager, eller simpelthen ‘fryd og glede’.

Er MIO jentenavn?

Mio er eit mannsnamn som kan vere serbisk og kroatisk kortform av samansette namn på Mio– som tyder ‘kjær’, til dømes Mio-drag.

Er kai et jentenavn?

Et jentenavn av gotisk opprinnelse. Heidi var på sitt mest populære i 1969 og er for tiden på 287. plass på listen over jentenavn i Norge.

Er Milo jentenavn?

Milo er eit mannsnamn som er kortform av slaviske samansette namn på Milo-, til dømes Milorad.

Er vilje et guttenavn?

Navnet er brukt av både jenter/kvinner og gutter/menn i Norge, men langt mest av jenter/kvinner.

Hvor mange i Norge heter vilje?

Hvor mange heter Vilje i Norge? 485 kvinner har Vilje som første fornavn. Av disse har 0 Vilje som eneste fornavn. Ingen eller høyst tre menn heter Vilje i fornavn.

Hva betyr med vilje?

Vilje er målbevisst streben og evne til å foreta valg og omsette tanker til handling, spesielt slike handlinger som individet kan gå god for og identifisere seg med.

Er Giske et jentenavn?

Artikkelstart. Giske er eit kvinnenamn som er nedertysk diminutiv («vesleform») av Gesa som er kortform av mellom anna Gertrud. Namnet har fleire variantar: Gisken, Gidske, Gidsken, Giske.

Er Storm et jentenavn?

Storm er et mannsnavn med opprinnelse i det norrøne ordet stormr, «storm». Storm ble opprinnelig brukt som et tilnavn. Navnet kan også tolkes med betydningen «ivrig».

Er Ylvali jentenavn?

100% av alle som heter Ylvali i fornavn er jenter.

Hva var det mest brukte jentenavn i 1918?

Navn som Anna, Else, Margit og Marie var typiske populære navn i 1918 som hadde gammel tradisjon i Norge.

Er luka et jentenavn?

Luca og Luka er fornavn som kan være både mannsnavn og kvinnenavn. Luca: 558 menn.

Leave a Comment