Kva er det offisielle språket i Pakistan?

Offisielle språk i Pakistan er engelsk og urdu, som er morsmål for muhâjir, etterkommerne av de muslimske flyktningene fra India.

Hvilket språk er urdu i slekt med?

Urdu er et språk som dets ordforråd består av elementer fra språk som persisk, kurdisk, tyrkisk, arabisk, punjabi, hindi, sansrikt, gujrati, italiensk og portugisisk. Urdu er offisielt språk i Pakistan, og ett av de 23 nasjonale språkene i India. Urdu hører til blant verdens ti største språk.

Hvilken religion er det i Pakistan?

På tross av Pakistans etniske og språklige mangfold er 96,5 prosent av alle pakistanere muslimer. Ikke-muslimske minoriteter inkluderer hinduer (2,1 prosent) og kristne (1,3 prosent), samt parsere og andre mindre grupper som ahmadiyya.

LES OGSÅ  Hva er forskjell på murstein og teglstein?

Kva er det offisielle språket i Pakistan? – Related Questions

Er Pakistan fattig?

Etter 2000 har Pakistan normalt hatt en økonomisk vekst på 4-5 prosent, men flertallet lever fortsatt i dyp fattigdom.

Hva kaller vi Allah på norsk?

Artikkelstart. Allah er et eldgammelt arabisk navn på gud. Muslimer og arabiskspråklige jøder og kristne bruker ordet Allah som gudsbetegnelse.

Hvilket land startet islam?

Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Religionsgrunnleggeren Muhammad ble født i handelsbyen Mekka rundt 570 evt. I år 610, i måneden ramadan, fikk han sitt profetkall. Muhammad forkynte troen på én Gud og dommens dag.

Hvilken religion er det i islam?

I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah). Troen på Koranen som Guds ord, og Muhammad som Guds viktigste og siste profet, er grunnleggende i islam. Den som bekjenner seg til islam kalles muslim.

Hvilke religioner dominerer i India og Pakistan?

Begge ønsket at Britisk India skulle bli delt langs religiøs/etnisk identitet – altså ett land for muslimer og ett for hinduer. Dette ønsket førte til at Britisk India ble delt inn i to selvstendige land i august 1947: India og Pakistan. Flertallet i Pakistan var muslimer, mens flertallet i India var hinduer.

Hvor mange guder finnes det i islamsk tro?

Muslimenes viktigste trosbekjennelse er: «Det er ingen gud unntatt Gud (Allah), og Muhammed er hans profet.» sentral skikkelse i både kristendommen, jødedommen og islam.

Hva er ikke lov i islam?

Ḥarām (arabisk: حرام ) er et arabisk ord brukt i islam om alt som er forbudt, urent eller forkastelig. Det motsatte er halal, det som er rent og tillatt. Eksempler på spiselige ting som er haram i islam er alkohol (Qur’an 5:90) og svinekjøtt (Qur’an 5:3). Svinekjøtt-baserte produkter som gelatin er også forbudt.

LES OGSÅ  What is a GPRS used for?

Hva står det i Koranen om alkohol?

Ifølge Koranen er det forbudt å drikke alkohol.

Hva betyr Bismillah?

Les å bli litt mere kjent med oss muslimer. For hver ting du gjør, bør du si Bismillah alrahman alrahim før handlingen. (Betyr i Guds navn, den barmhjertige, den nåderike).

Hva betyr ordet Wallah?

Flere av ordene unge bruker er hentet fra arabisk, som for eksempel wallah (som betyr å sverge ved Allah). Det brukes for “jeg lover”.

Hva betyr Maria på arabisk?

Islams syn på Maria (arabisk: مريم «Maryam»), Jesu mor, er feiret som en rettferdig kvinne. Hun er mer omtalt i Koranen enn i Det nye testamentet og er en eneste kvinnen som er nevnt med navn i Koranen.

Hva betyr la ilaha?

Shahada er den islamske trosbekjennelsen. Trosbekjennelsen er den første av islams fem søyler og lyder slik på arabisk: la illaha ila illa allah wa muhammad rasul allah. Oversatt til norsk betyr dette: Det er ingen gud uten Gud, og Muhammad er hans profet.

Hva betyr Salah?

Salah (også salat) (arabisk: صلاة, Koran-arabisk: صلوة, persisk: نماز namāz) betyr å be, eller å velsigne, og brukes vanligvis om muslimenes fem daglige rituelle tidebønner til Allah.

Hva betyr Takbir?

Allahu akbar (arabisk الله أكبر), eller takbīr (تَكْبِير) som frasen kalles på arabisk, betyr «Allah er størst», dvs. muslimenes gud er størst. Takbir er et viktig muslimsk uttrykk og symbol som blir brukt i formelle og uformelle situasjoner.

Når sier man Bismillah?

I Guds navn. Åpningsord i hver surah, bortsett fra en. Muslimer bruker Bismillah før hver ting man gjør, for eksempel spiser, åpner en bok, skriver et brev.

Leave a Comment