Når er butikkene stengt i julen?

julaften må de stenge kl. 16. Den samme paragrafen lister opp en del unntak fra hovedregelen om at faste utsalgssteder skal være stengt på helligdager. Unntaket gjelder blant annet for utsalgssteder som selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm.

Når stenger butikkene i Oslo sentrum?

Normale åpningstider: Mandag til fredag 08.00 til 22.00 – lørdag 10.00 – 18.00 – søndag 10.00 – 18.00. Seks etasjer med litteratur, lese- og studieplasser, scener, kinosal og verksteder for store og små.

Når er butikkene stengt i julen? – Related Questions

Når stenger ølsalget Coop Extra?

Det er tillatt å selge øl i tidsrommet kl. 08.00–20.00 på hverdager og kl. 08.00–18.00 på lørdager og dager før helligdager.

Kan man kjøpe alkohol på søndager?

I tillegg fremgår det at det er forbudt å selge på søndager og helligdager, 1. og 17. mai, på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Hvor tid stenger ølsalget i dag?

Salg av alkoholholdig drikke opptil 4,7 prosent, kan som hovedregel skje mellom 08 og 18 på hverdager. På dager før søn- og helligdager skal salget som hovedregel opphøre klokken 15.

Når stopper ølsalget i butikk?

Det følger av alkoholloven at salg av alkoholholdig drikk kan skje fra butikk fra kl 08.00 til kl 18.00. På lørdager og dager før helligdager skal salget stenge kl 15.00. Kommunen kan utvide salgstidene til kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på lørdager og dager før helligdager.

Når stenger ølsalget i uken?

Alkoholloven sier at ølsalget kan være åpent fra kl 08:00 til 18:00 i hverdager. Loven sier også at ølsalget skal stenge kl. 15:00 på lørdag. De fleste kommuner har imidlertid utvidet ølsalget til 20:00 på hverdager og 18:00 lørdag.

Når er det lov å selge øl i butikk i Norge?

Innføring av aldersgrense på 18 år for salg og skjenking av vin, fruktvin og mjød. For salg og skjenking av øl ble det først satt aldersgrense i 1956 (18 år). Edruskapsloven, som hadde sitt grunnlag i innstillingen fra det regjeringsoppnevnte utvalget fra 1926, ble vedtatt.

Kan man kjøpe 60 når man er 20?

Særlig om ferdigblandede brennevinsbaserte drinker

Aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent er 18 år. Aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er 20 år.

Kan man drikke alkohol i taxi?

En taxi er et offentlig transportmiddel, derfor kan man bli både bøtelagt og anmeldt dersom man tar med seg alkohol inn i bilen. — Man ønsker å begrense alkoholforbruket og hindre at folk som drikker er til sjenanse, sier politiadvokat Kai Spurkland i Oslo politidistrikt.

Er det lov å drikke mens man kjører?

I Norge er det ulovlig å kjøre bil med over 0,2 i promille. Etter norsk lov kan man heller ikke drikke alkohol eller bruke bedøvende eller berusende midler før 6 timer etter at kjøreturen er avsluttet, dersom det blir politietterforskning på grunn av kjøringen, eksempelvis hvis man har vært involvert i et trafikkuhell.

Er det ulovlig å drikke mens man kjører?

Vegtrafikklovens § 22 er krystallklar, og forbyr all kjøring av motorvogn når man er påvirket av alkohol eller et annet berusende middel. Dette gjelder naturligvis de aller fleste steder i verden, men promillegrensen varierer.

Er hjemmebrent narkotika?

Nei, alkoholvarer, selv de sterke, klassifiseres ikke som narkotika i Norge. Men dette er likevel forbudt i henhold til Alkoholloven, som forbyr salg, skjenking, omsetning, produksjon og innførsel av drikkevarer som inneholder mer enn 60 % alkohol (se § 1-3 og 8-13).

Er det lov å lage hjemmebrent til eget bruk?

Hjemmebrenning er forbudt i Norge etter alkoholloven av 2. juni 1989. Hjemmebrenning var som regel tillatt i Norge inntil 1756 (1757 nordenfjells) og ble igjen tillatt i byene fra 1792, men fikk der lite omfang før unionsoppløsningen i 1905.

LES OGSÅ  Hva gir man til en 75 åring?

Hvor høy promille er brisen?

Slik påvirkes kroppen av ulike promillenivåer. 0,5 : Litt “pussa” eller brisen.

Kan man bli blind av hjemmebrent?

Overlege Eirik Hugaas Ofstad advarer mot hjemmebrent og sier det kan få alvorlige konsekvenser. – Metanol er en type alkohol som påvirker kroppen på en helt annen måte. Blindhet og alvorlige skader på nyrene er noen av konsekvensene, men det kan til syvende og sist ta livet av deg, sier han.

Er det noe positivt med alkohol?

RUStelefonen svarer:

Øl stimulerer belønningssenteret i hjernen, så mange vil føle seg oppstemt og lettere til sinns når de begynner å drikke. Vonde følelser og tanker kan også bli dempet eller forsvinne ved inntak av alkohol. Det er for mange en positiv effekt, men kan like gjerne bli en negativ konsekvens.

Leave a Comment