Når er det lurt å fylle drivstoff?

Når er drivstoff billigst 2022?

Tirsdager og fredager

Dermed har prisene ofte vært lavest tirsdag og fredag morgen. Som regel går det tre dager mellom prisøkninger, men noen ganger også to eller fire. Det viser Konkurransetilsynets siste kartlegging av prismønsteret for drivstoff fra oktober i fjor til september i år.

Hva koster 1 liter diesel i dag?

Priser fra importpunkt/raffineri fra 12-Jan-23
Bilistmarkedet: Gjeldende listepris for Shell Card fleet kunder Veil. utsalgspris ink. mva. i NOK/Liter
Blank Diesel 17.60
Farget Diesel 14.14
Lett Fyringsolje 13.39
RSD100 Offroad Sommer 22.40

Hvorfor er diesel dyrt nå?

Det er flere årsaker til at dieselen er så dyr. En av de viktigste årsakene analytikerne trekker frem er at Europa bruker diesel som erstatning for russisk gass til å lage strøm. En annen årsak er at russiske raffinerier, som lager diesel av råolje, lenge har vært en stor leverandør av diesel til Europa.

LES OGSÅ  Hvor mye får jeg i alderspensjon?

Når er det lurt å fylle drivstoff? – Related Questions

Hva kostet bensinen i 1985?

1975, 1976 0,90
1981, 1982 1,41 1,45
1. januar 1983-30. november 1983 1,55 1,60
1. desember 1983-31. desember 1984 1,70 1,75
1985 1,75 1,75

Hvor mye koster diesel i Norge?

Norge – dieselprisen: Prisoversikten er for perioden 26-september-2022 til 02-januar-2023.

Norge Dieselpriser, 02-januar-2023.

Norge Dieselpriser Liter Gallon
NOK 21.590 81.727
USD 2.189 8.286
EUR 2.052 7.768

Hvorfor går diesel prisene opp?

Prisøkningen vi har sett den siste tiden, skyldes økning i oljeprisen. Det fører til at innkjøpsprisen for bensin og diesel blir høyere for bensinkjedene. Det forklarer Øystein Foros, professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. – Rett før jul var oljeprisen 75 dollar per fat, nå er den rundt 100 dollar.

Hvorfor er bensin og diesel prisene så høye?

Hansen sier rekordnivåene i all hovedsak skyldes stor etterspørsel etter drivstoff i den internasjonale markedet, høye kostnader på biodrivstoff og høy oljepris. Bensin- og dieselprisene henger sammen med oljeprisen, ettersom drivstoff er oljeprodukter laget av råolje.

Hva tjener staten på drivstoff?

Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 1 316 milliarder kroner i 2022 og 1 384 milliarder kroner i 2023. Anslaget for 2022 er om lag 1 028 milliarder kroner høyere enn statens netto kontantstrøm i 2021. Dette skyldes i hovedsak høyere anslag for olje- og særlig gasspriser.

Hvorfor er avgiftsfri diesel dyrere enn vanlig diesel?

Hvorfor er avgiftsfri diesel dyrere enn vanlig diesel? – Kort fortalt, årsaken er rett og slett lokal konkurranse som har presset prisene ned på vanlig diesel fordi dette produktet er den større etterspørsel etter og det blir solgt mer av enn anleggsdiesel, sier han til Sogn Avis.

LES OGSÅ  Hva dekker en helseforsikring?

Kan alle fylle avgiftsfri diesel?

Kjøretøy som er ment for vegtrafikk har ikke lov å bruke avgiftsfri diesel, men båter, anleggsmaskiner, motorredskap, stasjonærmotorer og andre kjøretøy som ikke er ment for vegtrafikk kan benytte avgiftsfri diesel.

Hva skjer hvis man blir tatt med avgiftsfri diesel?

Dersom man blir avslørt av Statens vegvesen i å kjøre på «avgiftsfri diesel», koster dette 100.000 kroner i avgift når motorvognens tillate totalvekt er 20 tonn eller mer.

Hva er straffen for å fylle avgiftsfri diesel?

Dersom man blir avslørt av Statens vegvesen i å kjøre på «avgiftsfri diesel», koster dette 100.000 kroner i avgift når motorvognens tillate totalvekt er 20 tonn eller mer. Når noen velger å kjøre på «avgiftsfri diesel», gjør de det for å spare penger.

Hvor lenge kan man lagre diesel?

Hvor lenge kan du oppbevare diesel på dieseltanken? – Vi har en tommelfingerregel som sier at drivstoff har en holdbarhet på seks måneder.

Hvor lenge er det spor etter avgiftsfri diesel?

Den som melder feilfylling av avgiftsfri diesel vil motta et vedtak som må oppbevares i bilen. Ved kontroll etter 5 dager skal drivstofftanken ikke inneholde over 3 prosent merket (avgiftsfri) diesel.

Når fryser Sommerdiesel?

Diesel fryser ikke, men den begynner å skille ut voks som gjør at dieselfilteret tetter seg Når jeg tidligere satt på Mongstad og blandet diesel for Statoil, så var kravet -24 grader på vanlig “sommerdiesel” mens vinterdiesel var godkjent ned til -32 grader mener vi begynte med vinterdiesel i slutten av august.

Leave a Comment