Når er det overtid på julaften?

Når starter helligdag på julaften?

Verken julaften eller nyttårsaften er helligdager. Men for julaften gjelder likevel spesielle regler. Etter arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri på julaften fra 15.00 til 22.00 dagen før neste virkedag. I tillegg gjelder også den vanlige regelen om at skal det være arbeidsfri fra 18.00 dag før helligdag.

Hvor mye får man i helligdagstillegg?

Høytider utløser fri eller høyere lønn

Tariffavtalen regulerer også når den ansatte skal ha helgetillegg. Der de jobber inn i det som kalles røde dager får de tariffmessig utbetalt et helgetillegg på 133 prosent.

Når er det overtid på julaften? – Related Questions

Når har man fri i jula?

Arbeidsmiljøloven § 10-10 har en egen bestemmelse som i praksis gir de fleste rett til fri etter klokken 15: Julaften skal være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag.

Er julaften halv arbeidsdag?

Julaften er en arbeidsdag og man har i utgangspunktet ikke krav på fri denne dagen. Dersom man ikke arbeider julaften, skal denne som utgangspunkt tas ut som en vanlig feriedag. Arbeidsmiljøloven § 10-10 gir imidlertid rett til fri etter klokken 15 på julaften.

Når er det tillegg på nyttårsaften?

Nyttårsaften er ikke en rød dag, men de fleste av Fagforbundets medlemmer får likevel tillegg for arbeid etter klokken 12:00 denne dagen.

Er det 133 på nyttårsaften?

Jobber du ordinær vakt på en helligdag, eller etter klokka 12.00 på julaften og nyttårsaften, har du krav på 133,3 prosent i tillegg. Det vil si at hvis du har en timelønn på 222 kroner, kan du på en rød dag få et tillegg på 295 kroner. Dette resulterer i en timelønn på hele 517 kroner.

Er det halv dag nyttårsaften?

Mange praktiserer halv arbeidsdag på julaften og nyttårsaften, men det er ikke noe arbeidstakerne har krav på etter loven. Det er mange virksomheter som praktiserer kortere arbeidsdager på julaften, nyttårsaften og i romjulen.

Hva er betalte helligdager?

Hvilke dager regnes som såkalte bevegelige helligdager?
  • nyttårsdag.
  • og 2. juledag.
  • Skjærtorsdag.
  • Langfredag.
  • og 2. påskedag.
  • Pinse.
  • Kristi himmelfartsdag.
  • mai.

Hvor mye er 100% overtid?

Overtid etter loven registreres først når man passerer 9 timer pr dag og/eller 40 timer pr uke. En annen forskjell på lov og tariffavtale er at loven sier 40 % overtidstillegg, mens tariffavtaler i privat sektor gjerne gir 50 % frem til kl 21.00 og 100% etter kl 21.00 og på søndager.

Kan man jobbe to røde dager på rad?

Det er ingenting, hverken i lov- eller avtaleverket, som hindrer arbeidsgiver fra å sette opp arbeidstakere på de samme røde dagene flere år på rad.

Er det lov å jobbe 5 helger på rad?

Rett til fri

Arbeidstaker skal ha fri annenhver søndag, se arbeidsmiljøloven § 10-8 (4). Det kan gjøres en skriftlig avtale om å arbeide inntil tre søndager på rad, men arbeidstaker skal i gjennomsnitt i løpet av 26 uker ha fri annenhver søndag.

Er det lov å jobbe 7 dager i strekk?

Arbeidstakere har krav på minst: 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 7 dager.

Har man krav på 100% på røde dager?

Ansatte som arbeider på en helligdag, vil ha rett til betaling og overtidsbetaling på samme måte som arbeid på en søndag. I bedrifter med tariffavtale, er det vanlig at tariffavtalen gir rett til et tillegg for arbeid på helligdager. Mange tariffavtaler har et helligdagstillegg på 100 %.

Kan man jobbe 7 dager i uka?

Dersom ikke annet er avtalt, er det arbeidsmiljølovens paragraf 10-4 som bestemmer hvor mye du kan jobbe per dag, uke eller måned. Hovedregelen setter følgende tak på vanlig arbeid på dagtid: Per dag (24 timer): 9 timer. Per uke (7 dager): 40 timer.

LES OGSÅ  Når kan man begynne å bruke sykkelvogn?

Skal du ha betalt pause?

Arbeidsmiljøloven definerer ikke om ansatte skal ha betalt pause. Dette kan imidlertid være omtalt i arbeidsavtalen til den enkelte, eller i gjeldende tariffavtale. I henhold til arbeidsmiljøloven § 10-9 har arbeidstaker krav på minst én pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer.

Hvor mange timer er en 100% stilling?

En full stilling tilsvarer normalt 37,5 timer i uken.

Er det lov å jobbe 6 dager i uken?

Det er ikke i seg selv nødvendigvis ulovlig å jobbe 6 dager i uka, men om det er tillatt kommer an på hvor mange timer du skal jobbe, og om du får den arbeidsfrie perioden du skal ha per uke. Du kan ikke ha mer enn full stilling til sammen hos en og samme arbeidsgiver.

Leave a Comment