Når stenger ølsalget på julaften?

Dagen før Kristi Himmelfartsdag: 20:00. Pinseaften: 18:00* Julaften: 18:00* Nyttårsaften: 18:00*

Når stenger ølsalget på julaften 2021?

Ellers ser åpningstidene for ølsalg slik ut:

desember (julaften): Til kl. 18, men åpent etter butikkens åpningstider – mange stenger tidlig denne dagen.

Er det lov å selge alkohol på julaften?

– Vi ønsket å harmonisere salg av alkohol i butikk med endringene Stortinget gjorde for Vinmonopolet i 2014. Reglene kom som en forlengelse av endringen i alkoholloven i 2014, da Vinmonopolet fikk lov til å holde åpent for salg på blant annet nyttårsaften, påskeaften og valgdagen, men ikke julaften.

LES OGSÅ  Hva er den beste ryddesagen?

Når stenger ølsalget på julaften? – Related Questions

Når stenger ølsalget 2022?

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Når slutter de å selge alkohol i butikk?

Alkoholloven sier at salg av alkohol, både i butikk og på polet, skal slutte klokken 15.00, og senest 18.00, på dager før søndager og helligdager.

Er 20% brennevin?

Drikkevarer med opp til 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 18 år. Dette kan for eksempel være øl, lettøl, rusbrus eller vin. Drikkevarer med mer enn 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 20 år. Dette er brennevin.

På hvilke dager er det forbudt å skjenke øl vin og brennevin?

Skjenking av brennevin er forbudt på 1. og 17. mai, langfredag, første påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag og første juledag, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg.

Kan man drikke 40 når man er 18?

Selv om kommunen ikke har satt noe vilkår, kan stedet selv velge å fastsette aldersgrenser. Aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent er 18 år. Aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er 20 år.

Er det lov å selge alkohol på Finn?

Nei, det er ikke lov å selge alkohol på nettet for privatpersoner uten salgsbevilling etter alkoholloven .

Kan man brenne sprit til eget bruk?

Hjemmebrenning er forbudt i Norge, etter alkoholloven av 2. juni 1989. Denne loven gir imidlertid adgang til brygging av øl og vin. I dag er det forbudt i de fleste land å lage brennevin uten særskilt løyve, selv til eget bruk.

LES OGSÅ  What is the difference between Weber q3000 and q3200?

Hva er straffen for å selge alkohol?

Man kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder hvis man selger, skjenker eller gir alkohol til mindreårige. Man kan straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år for salg av narkotika.

Kan man selge vin privat?

Hvem kan selge vin? Auksjonene er kun på vegne av privatpersoner, eller andre som ikke har andre lovlige kanaler å selge vinen. Objektene må tidligere ha vært omsatt i åpne markeder. Institusjoner som tidligere har hatt, men har mistet skjenkebevilgning kan også benytte denne kanalen.

Når er det tillatt å servere alkohol uten bevilling?

Det er kun adgang til alkoholservering uten bevilling ved slike private arrangementer i lokaler som leies eller lånes for en enkelt anledning når utleier/utlåner eller dennes representanter ikke er involvert i arrangementet på noen annen måte enn ved å stille lokalene til rådighet, og hvor leietaker medbringer sine

Er det lov å drikke alkohol på bussen?

Det er forbud mot å drikke alkohol på offentlig sted. Dette forbudet følger av alkoholloven § 8-9 nr. 6 . Forbudet gjelder ikke det å frakte med seg alkohol.

Er det lov å drikke alkohol i passasjersetet?

Er det lov å drikke som passasjer? I utgangspunktet er det ikke ulovlig å være beruset passasjer eller å ha med passasjerer i bilen som har drukket. Det er likevel viktig at det alltid er ro i bilen, så sjåføren kan konsentrere seg om trafikken.

Hvor høy promille for å blacke ut?

Alkohol kan føre til blackout fra 1-1,5 promille og oppover. Det som skjer er at overføringen fra korttidsminnet/arbeidsminnet til langtidsminnet svekkes, slik at du ikke husker noe fra hendelsen senere, men der og da er du klar over hva som skjer.

Er det lov å kjøre med 0.2 i promille?

Når kan man kjøre bil? Promillegrensen i Norge er ,2 promille alkohol i blodet. Dersom du skal kjøre bil, bør du bruke kalkulatoren med stor omhu.

Har politiet lov til å ta spyttprøve?

I vegtrafikkloven § 22a fremgår det at dersom testresultatet av en alkotest, eller andre forhold, gir politiet grunn til å tro at fører av en motorvogn (bil, motorsykkel, moped etc.) er ruspåvirket, kan politiet kreve spyttprøve fra sjåføren.

Leave a Comment