Hva er en koeffisient?

Hva er en koeffisient? Koeffisient er i matematikken et tall, en konstant eller en funksjon som står som faktor i et matematisk uttrykk.